About

Fluence is enabling the global clean energy transition with market-leading energy storage products and services, and digital applications for renewables and storage.

Learn More

Nispera is now part of Fluence.

Read more

Products

Fluence offers an integrated ecosystem of products, services, and digital applications across a range of energy storage and renewable use cases.

Our Technology

Our standardized Technology Stack makes it easier for you to rapidly and cost effectively deploy energy storage, and optimize storage and renewable assets.

Learn More

Applications

Energy storage provides the agility and efficiency to keep pace with an evolving energy landscape.

Learn More

Настоящата геополитическа ситуация в Европа, съчетана с висока зависимост от вноса на природен газ и нарастващо потребление на електроенергия неминуемо води до по-високи сметки за домакинства и предприятия и поражда спешна необходимост от преосмисляне на европейските енергийни системи.

Планът REPowerEU1, публикуван през май от Европейската комисия, има за цел да повиши сигурността на енергийните доставки като стимулира изграждането и присъединяването към мрежата на повече мощности за производство на енергия от възобновяеми източници. За да бъде успешен този план обаче, той трябва да бъде придружен от адекватни цели и политически рамки за внедряване на технологии за съхранение на енергия и други технологии за гъвкавост на мрежата. Те са необходими за безопасното и ефективно интегриране на възобновяемите енергийни източници в електрическата мрежа, и сега е моментът да бъдат признати като стълбове на европейския енергиен преход.

Подписалите това писмо, организации с десетилетен опит в създаването и поддържането на глобални и европейски енергийните пазари, приветстват плана REPowerEU, неговите амбициозни цели за възобновяеми енергийни източници и признаването на ролята на съхранението на енергия в осигуряването на устойчиви и надеждни енергийни доставки.

В същото време смятаме, че за да бъде успешно ускореното внедряване на възобновяеми енергийни източници в кратки срокове, Европа се нуждае от бързо внедряване на доказани и мащабируеми технологии, които да увеличат гъвкавостта на мрежата и да позволят безопасното и ефективно интегриране на възобновяемите енергийни източници. Базираните на акумулатори (батерии) решения за съхранение на енергия се изграждат бързо, рентабилни са и са с ниски емисии, с потенциал да се превърнат в гръбнака на модерни, устойчиви и декарбонизирани енергийни системи. Други технологии, като например управление на потреблението, оптимално оползотворяване на съществуващия потенциал за съхранение на енергия от помпени водноелектрически централи и други технологии за съхранение на енергия, както и взаимосвързаността между националните пазари на електроенергия, са от решаващо значение за осъществяване на европейския енергиен преход.

Благодарение на уникалните си характеристики - бързина на реакция, гъвкавост и надеждност - базираното на батерии съхранение на енергия и други бързодействащи технологии са в отлична позиция да намалят общите разходи за електроенергия, както за предприятията, така и за домакинствата по множество начини. Съхранението на енергия в батерии може да подобри стабилността на мрежата и да облекчи претоварването на преносната мрежа, като по този начин намали ограничаването на производството от възобновяеми енергийни източници и свързаните с това значителни разходи. То може да осигури капацитет и спомагателни услуги за балансирането на търсене и предлагане, често по-ефективно и по-евтино от други технологии. Не на последно място, съхранението на енергия може да ограничи волатилността на цените и по този начин общите разходи за електроенергия на пазарите на едро чрез арбитраж.

Технологиите за съхранение на енергия са доказали способността си да заменят топлоелектрическите централи като по-икономичен и нисковъглероден начин за осигуряване на сигурни енергийни доставки в периоди на върхово търсене и ниски нива на производство от възобновяеми източници в няколко пазари по света. Но въпреки че имаме достъп до тази готова за внедряване и разходно-ефективна технология, ние продължаваме да разчитаме на високоемисионно производство на енергия, базирано на природен газ за тази задача, а общоевропейските цели, които биха довели до стратегическо увеличаване на проекти за съхранение на енергия, все още предстои да бъдат разработени и въведени в законодателството. През 2021г., на търговете на пазара на капацитет в цяла Европа бяха подписани договори за приблизително 2,4 GW съхранение на енергия, но различни проучвания предвиждат, че за да се повиши сигурността и надеждността на енергийните системи на континента, до 2030 г. ще са ни необходими до 200 GW системи за съхранение на енергия. Допълнителни промени в структурата и дизайна на енергийния пазар са необходими за постигане на целите на REPowerEU.

Освен това, енергийният пазар следва да бъде проектиран по начин, който да дава ясни ценови сигнали на производителите и потребителите в съответствие с нуждите на системата във всеки един момент. Цените на енергията следва да бъдат ниски в моменти на висок дял на възобновяемите източници и по-високи в периодите на слабо производство. По същия начин, разходите за използване на мрежата следва да бъдат по-високи, когато тя е претоварена, предоставяйки ценови сигнали за местното производство и потребление, които да помогнат за намаляване на това претоварване.

Въглеродната интензивност на електроцентралите, които осигуряват енергия при върхово потребление, също трябва да бъде подходящо адресирана при дизайна на пазара, включително чрез нови политики като стандарти за чиста върхова енергия.

Свързването към мрежата на системи за съхранение на енергия следва да бъде приоритетно. Въвеждането на споразумения за гъвкава мрежова връзка при присъединяване в претоварени райони може да ускори интегрирането на решения за съхранение на енергия, което, от своя страна, може да помогне за намаляване на претоварването въз основа на пазарни сигнали. И накрая, съществуващите бариери пред съхранението на енергия на националните пазари, като например налагането на такси, данъци и др., които не са разходно-обосновани и изкуствено поставят технологиите за съхранение на енергия в неравностойно положение на пазара, следва да бъдат премахнати, в съответствие със съществуващото европейско законодателство.

Очакваме с нетърпение, да работим заедно с регулаторните органи и други заинтересовани страни на пазара за реализирането на целите, очертани в плана RePowerEU, като предоставяме технологии, решения и политически рамки за осигуряване на надеждни, сигурни и устойчиви енергийни системи за европейските потребители.

Fluence_logo_blue_WEB TRIM 1Signature JNM blue_ Julian Nebreda Julian Nebreda, CEO
Fluence
Logo AEPIBAL OFICIAL Luis Signature Luis Marquina de Soto, President
Asociación Empresarial de Pilas y Baterías y Almacenamiento – Spanish Energy Storage Association
AKU-BAT CZ (EN) Signature JF AKU-BAT  Jan Fousek, CEO
AKU-BAT CZ
Apricum Dig Signature Florian Mayr_Apricum Florian Mayr, Partner
Apricum
APSTE_logo APSTENGsignature Nikola Gazdov, Chairman
APSTE
LOGO ASEALEN max Firma Yann ASEALEN Yann Dumont, President
ASEALEN
Azelio_logo_CMYK_horizontal-1024x201

AzelioPHOTO

Jonas Wallmander, CEO
Azelio
BVES-Logo_deutsch_cmyk_300dpi_Verbandslogo zum Versand Urban Windelen Signature Urban Windelen, Executive Director
Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. - The Energy Storage System Association – Germany
Conrad-Energy-logo_CMYK Steven Hardman Signature small Steven Hardman, Chief Operating Officer
Conrad Energy
Energy-Storage-Ireland-Logo-Stacked_Full Colour-300dpi at 300 pixels Bobby Smith Signature Bobby Smith, Head of Energy Storage Ireland
Energy Storage Ireland
Tekengebied 1 Handtekening Jeroen Neefs Jeroen Neefs, Manager of Energy Storage
Energy Storage NL
eunice_energy_logo George_Kalavrouziotis_sig

George Kalavrouziotis, CEO
Eunice Energy Group
ISE_logo Matthias Vetter Signature Dr. Matthias Vetter, Head of Department Electrical Energy Storage
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems
Gore Street Capital Alex O Signature Alex O’Cinneide, CEO
Gore Street Capital
Gresham House Logo_with Spacing Ben Guest Signature Ben Guest, Managing Director
Gresham House - New Energy Division
logo hynfry hynfraumeda podpis Tomoho Umeda, CEO
Hynfra
hynfra1thumbnail_ATT00001 hynfraczembor podpis Piotr Czembor, CEO
Hynfra Energy Storage
IBESA_Logo_RGB Unterschrift_MH Markus A.W.Hoehner, President & CEO
IBESA
Logo_ib vogt_CMYK ib vogt

Loic Cerulus, Head of Energy Storage, Team UK
ib vogt
Logo IGNIS IGINS_sig Antonio Sieira Mucientes, CEO
IGNIS
IESAlogo IESAsign Paddy Phelan, President
Irish Energy Storage Association (IESA)
KIT Logo Stefano Passerini Signature Prof. Dr. Stefano Passerini
Karlsruhe Institute of Technology
KYON_ENERGY_logo_color KYON Unterschrift Florian Antwerpen Florian Antwerpen, Founder and Managing Director
Kyon Energy
MW Storage Wilfred Karl Signature Wilfred Karl, CEO
MW Storage
pime_logo_Png@4x Signature Krzysztof Kochanowski, Vice President, Board Member
PIME
EN-PSME_RGB PSMEpodpis_Barbara Adamska Barbara Adamska, CEO
PSME
VatennfallLinearPNGVF_logo_linear_grey_RGB VattenfallClaus_Signiture Claus Wattendrup, Vice President Solar & Batteries
Vattenfall
Zenobe-logo-Glow James Basden Signature James Basden, Co-Founder and Director
Zenobē

1Планът REPowerEU на Европейската комисия беше съобщен за първи път през март и публикуван на 18-ти май. Той включва увеличаване на целта за производство на енергия от възобновяеми източници до 45% до 2030 г., спрямо предишно поставената цел от 40% миналата година. Това ще доведе до увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници до 1236 GW до 2030 г., включително инсталирането на 320 GW слънчева енергия до 2025 г.